Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

Vpis v glasbeno šolo Amarilis 2024/25

  Spoštovani, prosimo, zaupajte nam vaš veljavni e-naslov, saj boste nanj prejeli kopijo vpisa in račun za plačilo vpisnine.

  Račun za vpisnino boste prejeli na navedeni elektronski naslov. Prosimo, da ga v navedenem roku poravnate z nakazilom na naš bančni račun. Vpis je veljaven in dokončno potrjen s plačilom vpisnine oz. uspešno zaključenim tekočim šolskim letom.

  Izjavljam, da so podani podatki resnični, da sem seznanjen-a in se strinjam s cenikom ter s pogoji poslovanja Glasbene šole Amarilis objavljenimi na naši spletni strani https://amarilis-sola.si/splosni-pogoji.

  Osebne podatke učencev in vaše osebne podatke pridobivamo in obdelujemo na podlagi določila Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) in drugih predpisov s področja vzgoje in izobraževanja. Zbrane podatke šola obdeluje za potrebe organizacije in izvajanja pouka, nastopov in drugih šolskih dejavnosti, obveščanja in plačevanja prispevkov staršev. Amarilis d.o.o. podatke skrbno varuje v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-2) in direkcijo - GDPR ter jih hrani v fizični in elektronski obliki.

  Kopija vaših odgovorov bo poslana na naslov, ki ste ga navedli.

  Stopite v stik z nami
  Vpis v glasbeno šolo
  Vodnik za starše
  Inštrumenti