Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

V glasbeni šoli vam nudimo posebne ugodnosti in popuste v primeru:

– če šolo obiskuje več otrok (vsak drugi otrok ima 10% popust na šolnino)
– ostale akcijske ponudbe (ki jih lahko spremljate na naši spletni in FB strani)

* Popusti se med seboj ne seštevajo.

Zakup posameznih individualnih ur pouka inštrumenta ali petja:

* Vsaka posamezna ura traja 45 min. Ure je potrebno izkoristiti v roku 1 leta od nakupa. Za termine se uskladite individualno z učiteljem, ki vam je dodeljen.
* V primeru zakupa paketa ur se letna vpisnina ne plača.

Ostale cene:

– doplačilo za obiskovanje glasbene telovadbe s fizioterapevtko: 10 €/mesec (velja za programe, ki ne vključujejo telovadbe v ceni)
– pouk na domu: možna je tudi izvedba pouka (idividualnih programov) na domu, pri čemer se cena rednih programov ali zakupa ur poviša za 30%, zaradi dodatnih potnih stroškov in časa, ki ga porabi učitelj na poti do vas. Prav tako v tem primeru velja dodatna 10% ugodnost na drugega otroka, ki se izobražuje na isti lokaciji. Pouk na domu se pod temi pogoji izvaja le na lokacijah znotraj Ljubljanskega AC ringa. Ostale lokacije po predhodnem dogovoru in uskladitvi cen.
– vpisnina za tekoče leto: 35 €/osebo (vpisnina se plača za vsako šolsko leto posebej, v enkratnem znesku in ni vračljiva)

Da Amarilis koledar za uspešno načrtovanje treningov in doseganje ciljev

Da Amarilis urnik za uspešno načrtovanje rednih dnevnih obveznosti in letnega cilja

* ob vpisu na program glasba pa so v ceno vpisa vključeni še naslednji bonusi, ki jih prejmete z vpisom:

Da priročnik ”7 smernic do popolnega javnega nastopanja” s praktičnimi vajami

Da priročnik ”9 načinov za uspešno motivacijo otroka za učenje in vajo”

Da zbirko unikatnih Amarilis glasbenih pravljic, ki bodo na zabaven način približale instrumente, glasbo in skladatelje vašim otrokom

– predčasni izpis – (od dneva vpisa in v primeru izpisa prej kot v treh mesecih po pričetku šolskega leta) – 100€

* V primeru vpisa med letom prav tako po treh mesecih od načrtovanega pričetka izvajanja izobraževanj.

– opravljanje uradnega letnega izpita – 40 €/osebo/rok (cena velja za vse učence naše šole, ki niso vpisani v program glasba, za vsak predmet posebej)

* Uradni izpit lahko pri nas upravljajo le učenci, ki so vpisani v našo glasbeno šolo. V kolikor je učenec vpisan v našo šolo in ni vpisan v program glasba, se izpit lahko opravlja le na podlagi dogovora z učencem in starši in le v primeru, da je učenec dosegel ustrezen minimalni standard, ki se zahteva za določeni razred in je določen z uradnim učnim načrtom za posamezni inštrument. O tem presodi učitelj.

Stopite v stik z nami
Vpis v glasbeno šolo
Vodnik za starše
Inštrumenti