Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.


Glasba je kot druge veje umetnosti, nenadomestljivo sredstvo estetske vzgoje. Bistvo je, da v otrocih razvija občutek in smisel za lepoto, da postavlja meje njihovega glasbenega okusa ter jih usposobi, da bodo v glasbi našli spodbude za razvoj ustvarjalnosti.

V najzgodnejšem, predšolskem obdobju je sistematični pristop do glasbenih vsebin zelo pomemben. Zaradi tega je ključnega pomena, da otrok glasbene sposobnosti razvija skozi glasbeno didaktične igre.

Predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica za otroke

Program predšolska glasbena vzgoja je namenjen petletnikom. Učenci se tekom učnih ur srečajo z izvajanjem in poslušanjem glasbenih vsebin. Odkrivajo in razvijajo melodični in ritmični posluh, ustvarjajo lastne glasbene spremljave z Orffovimi glasbili. Razvijajo glasbeni okus, spoznavajo glasbene instrumente ter pridobijo različna glasbena znanja. Program predšolska glasbena vzgoja jim omogoča osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja.

Predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica za otroke

Učenci se po zaključku lahko vključijo v program glasbena pripravnica. Le ta je namenjen učencem 1. razreda osnovne šole in predstavlja nadaljevalni sistematični pristop do glasbene vzgoje. Otrok skozi igro razvija glasbene sposobnosti in osvaja glasbene spretnosti, ki mu olajšajo odločitev za učenje instrumenta. Hkrati oblikuje odnos do glasbe skozi glasbeno literaturo in različne aktivnosti, ki spodbujajo povezavo s področji zunaj glasbene umetnosti. Učenci pojejo, oblikujejo pevsko izreko in dihanje, igrajo na glasbila, ustvarjajo pevske in instrumentalne izmišljarije, razvijajo likovne zapise glasbenih vsebin, ob petju in poslušanju se ustvarjalno izražajo s plesnim, likovnim in besednim sporočanjem, določajo smer zvoka, usvajajo glasbene pojme ter seveda nastopajo.

V obeh programih učitelji stremimo k temu, da z raznolikimi glasbenimi dejavnostmi položimo temelje za otrokov glasbeni razvoj in ljubezen do glasbe.

Stopite v stik z nami
Vpis v glasbeno šolo
Vodnik za starše
Inštrumenti