Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

4 SCENARIJI ZA IZVEDBO POUKA V GLASBENIH ŠOLAH

Spoštovani starši, dragi učenci!

Znani so 4 scenariji pouka, ki se predvidevajo za pričetek novega šolskega leta in so vezani na epidemiološko sliko v Sloveniji.

Veseli nas, da smo glasbene šole prepoznane kot eden izmed najbolj varnih načinov izobraževanja. Zaradi večinskega individualnega pouka lahko namreč zagotovimo zelo visok nivo varnosti pri izvajanju pouka.

Kar v treh izmed štirih predvidenih scenarijih, bo individualni pouk vseh predmetov ter pouk komorne igre potekal na šoli.

To pomeni, da se bo pouk v glasbeni šoli izvajal na daljavo le v primeru, da ponovno pride do popolnega zaprtja, karantene in ustavitve socialnega življenja in dela.

Verjamemo in upamo, da do tega ne bo prišlo. Iz prve situacije smo se veliko naučili, predvsem pa bi to lahko pomenilo širše in nepopravljive posledice za celotno družbo in njen razvoj. To si težko privoščimo.

Kljub vsemu, pa smo v času, ko je pouk potekal na daljavo dokazali, da se da krajša obdobja dobro prebroditi tudi na tak način. Angažiranost učiteljev, kreativnost, vestnost in predanost svojemu poslanstvu so bili ključni dejavniki. Tako je pouk uspešno potekal tudi na daljavo. Dokazali smo, da se vedno da najti načine in stvari, ki jih lahko izboljšamo, nadgradimo in s tem napredujemo. Tudi v izrednih razmerah.

Seveda to ne moremo enačiti in primerjati s poukom v učilnicah. Je pa to vsekakor način, s katerim lahko v takšni situaciji zagotovimo uspešno izvedbo predvidenih pedagoških ur in realizacijo učnih načrtov.

Glede na predvidene scenarije in pričakovanja, smo torej lahko v glasbenih šolah pomirjeni.  Pričetek novega šolskega leta načrtujemo po običajnih smernicah, saj predvidevamo, da se bo bistveni del pouka izvajal nemoteno.

Načrtovanje šolskega leta 2020/2021 je tako v polnem teku. Znani in objavljeni so že urniki skupinskega pouka, prav tako pa nemoteno potekajo tudi vpisi. Polnijo se zadnja prosta mesta, zato vsem, ki ste načrtovali vpis v glasbeno šolo in tega še niste storili priporočamo, da to storite čim prej. Tako si boste uspešno zagotovili mesto, ter omogočili šolam, da se lahko dobro organiziramo. Pomembno je, da lahko pravočasno pripravimo vse potrebno za uspešen začetek novega šolskega leta.

4 SCENARIJI ZA IZVEDBO POUKA V GLASBENIH ŠOLAH SO NASLEDNJI:

MODEL A: Pouk se v glasbeni šoli nemoteno izvaja za vse razrede in področja, brez kakršnih koli omejitev zaradi zdravstvenih razmer.

MODEL B: Pouk poteka po urniku na način, ki v največji meri preprečuje mešanje učencev med seboj. Upošteva se priporočila NIJZ in šolski red glede prihodov, odhodov, zadrževanja v šoli… Določi se protokol za razkuževanje in vzdrževanje higiene.

MODEL C: V glasbeni šoli individualni pouk vseh predmetov ter pouk komorne igre poteka na šoli, ostali skupinski pouk pa se izvaja na daljavo.

MODEL D: Izvajanje pouka se za vse učence organizira na daljavo.

O odločitvi, po katerem modelu bo organiziran pouk, bo pristojno Ministrtstvo obvestilo šole predvidoma v drugi polovici avgusta oz. kadar koli med šolskim letom, glede na zdravstvene razmere in epidemiološko sliko Slovenije.

In ne pozabimo, z glasbo nam je v življenju lepše, saj nas ta spodbuja, bogati, razveseljuje, daje upanje in moč tudi v najtežjih trenutkih.  

Samo Perko
ravnatelj

Stopite v stik z nami
Vpis v glasbeno šolo
Vodnik za starše
Inštrumenti