Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

Kako poteka pouk v glasbenih šolah in kaj zajema?

Kar več kot polovica staršev, ob vpisu otroka v glasbeno šolo ni seznanjena s tem, kaj pouk v glasbeni šoli zajema. Ste vedeli, da v višjih razredih poleg nauka o glasbi in inštrumenta pridejo še obvezni orkesti, zbori, komorne zasedbe itd.?

Pouk instrumentov ali petja v glasbenih šolah večinoma poteka individualno: učitelj – učenec. To je eno izmed redkih področij, na katere smo trenutno državljani Slovenije lahko zelo ponosni. Sistem glasbenega šolstva je namreč urejen na zelo visokem nivoju in upajmo, da bo tako še dolgo! Otrokom nudi zares veliko in hiter napredek. Državne glasbene šole so sicer vezane na določen učni načrt, ki je nekoliko manj prilagodljiv in prijazen do posameznikov. Zasebne glasbene šole pa so tudi glede tega zelo fleksibilne, hkrati pa večina ponuja tudi možnost opravljanja državno veljavnih izpitov.

Poleg individualnega pouka instrumenta in petja,  so otroci vključeni tudi k pouku nauka o glasbi in solfeggia. Tu se učijo teorije, not, petja trenirajo ritem in posluh – kar zelo pozitivno vpliva tudi na napredek pri instrumentu. Učenci od 4. razreda dalje so vključeni  tudi k pouku komorne igre (torej skupinskega muziciranja), pevskega zbora ali orkestra.

Najpomembnejšo vlogo ima učitelj individualnega pouka, ki skrbi za to, da učenca kontrolira in mu daje napotke za njegovo delo doma.

Tu se torej naš način dela zelo razlikuje s športnimi treningi, saj z učenci ne treniramo, ampak jih usmerjamo.  Za otrokov napredek pa je bistvena predvsem redna vaja doma, primerna spodbuda in podpora.
Učiteljeva naloga je, da poleg tehničnih in muzikalnih prvin, ki jih razvija pri otroku, otroka tudi primerno motivira. Prioriteta učitelja in tudi staršev pa mora biti, da pri otroku na prvem mestu išče in pohvali pozitivne lastnosti. Te mu bodo najbolje pomagale pri dobrem napredku, samozavesti in razvoju katerega koli talenta.

Kako poteka pouk v glasbenih šolah in kaj zajema?

Kaj natančno zajema pouk v državnih glasbenih šolah in pri nas pa si preberite v našem glasbenem priročniku. Za vas ga je pripravilo dvanajst profesionalnih glasbenikov, prenesete pa si ga lahko na spodnji povezavi.

Vse, kar morate vedeti pred vpisom v katerokoli glasbeno šolo, in o posameznem inštrumentu, si lahko preberete v BREZPLAČNEM glasbenem priročniku, ki si ga prenesete TUKAJ.

Stopite v stik z nami
Vpis v glasbeno šolo
Vodnik za starše
Inštrumenti