Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri “Uganeš, katero skladbo se uči …”

Splošne določbe

Amarilis, glasbeno in drugo izobraževanje, d.o.o., Savska cesta 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), prireja nagradno igro z naslovom: “Uganeš, katero skladbo se uči …” (v nadaljevanju nagradna igra), namenjeno vsem, ki komentirajo Facebook ali Instagram video objavo učenca, ki jo objavimo vsak teden, s pričetkom dne 25. 4. 2024 in se s tem strinjajo, da sodelujejo v nagradni igri.

Nagradna igra poteka v obliki 8 objav, ki bodo sledile po naslednji časovnici in časovnih okvirih, v katerih je možno sodelovati:

  1. objava od četrtka, 25. 4. do nedelje, 12. 5. 2024 do 21:59. ure,
  2. obajva od ponedeljka, 13. 5. do nedelje, 26. 5. 2024 do 21:59. ure,
  3. obajva od ponedeljka, 27. 5. do nedelje, 9. 6. 2024 do 21:59. ure,
  4. obajva od ponedeljka, 10. 6. do nedelje, 23. 6. 2024 do 21:59. ure,
  5. obajva od ponedeljka, 24. 6. do nedelje, 7. 7. 2024 do 21:59. ure,
  6. obajva od ponedeljka, 29. 7. do nedelje, 11. 8. 2024 do 21:59. ure,
  7. obajva od ponedeljka, 12. 8. do nedelje, 25. 8. 2024 do 21:59. ure,
  8. obajva od ponedeljka, 26. 8. do petka, 6. 9. 2024 do 13:59. ure.

V nagradni igri je možno sodelovati v posamezni objavi le od trenutka, ko je objava objavljena in do konca danega časovnega okvira. Na enkrat poteka nagradna igra le za eno objavo. Facebook in Instagram na nikakršen način nista povezana z nagradno igro in ne prevzemata nobene odgovornosti za njeno izvedbo.

Organizator podeljuje naslednje nagrade:
8x nagrado pokrovitelja nagradne igre glasbene trgovine MusicMax po izbiri nagrajenca (notno stojalo, metronom ali kitarsko pručko) v vrednosti do 42€ (nagrada ni obdavčena)

– 8x bon pokrovitelja nagradne igre za nakup v spletni trgovini založbe GATARTINI v vrednosti 10€ (nagrada ni obdavčena)

–  1x glavno nagrado organizatorja nagradne igre Glasbene šole Amarilis, po izboru nagrajenca;

Dobitnik glavne nagrade lahko izbira med 3 programi, navedenimi v prejšnjem odstavku. V primeru izbire programa glasba, se lahko dobitnik nagrade odloči za učenje katerega koli instrumenta, ki ga ponuja glasbena šola Amarilis, pri čemer so predpogoj za učenje na izbranem instrumentu ustrezne glasbene in zdravstvene predispozicije ter prosto mesto na izbranem instrumentu. V primeru, da za izbrani instrument ni prostega mesta, se nagrajenec lahko odloči za učenje katerega koli drugega instrumenta, ki ga poučujejo v glasbeni šoli Amarilis.

Organizator bo izžrebal 8 nagrajencev, ki prejmejo nagrado glasbene trgovine MusicMax in nagrado ZALOŽBE GATARTINI ter 1 nagrajenca, ki bo prejel glavno nagrado glasbene šole Amarilis in s sodelovanjem v nagradni igri sprejmejo splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija organizatorja in pokroviteljev, njihove spletne trgovine, storitev in/ali izdelkov, ki so predstavljeni v nagradni igri.

Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni anketiranci, ki so do 6. 9. 2024 ob 13:59 sodelovali v nagradni igri, tako da so komentirali eno izmed objav. Vsak udeleženec lahko sodeluje v vseh objavah, izžreban pa je lahko le enkrat in prejme največ 2 pokroviteljski nagradi in na koncu 1 glavno nagrado organizatorja. Načrtovanih je 8 objav, ki se bodo vsaka posamezno delile na socalnem omrežju Facebook in Instagram hkrati. Iz obeh omrežij se izžreba 1 nagrajenec, ki prejme obe pokroviteljski nagradi glasbene trgovine MusicMax in Založbe GATARTINI. Po zaključku celotne nagradne igre, ki se konča dne 6. 9. 2024 ob 13:59 pa bo izmed vseh objav, ki so del nagradne igre in sodelujočih izžreban 1 glavni nagrajenec, dobitnik glavne nagrade – 1x celoletno šolanje v glasbeni šoli Amarilis, v šolskem letu 2024/2025, v izbranem programu.

 
Sodelujoči, mlajši od 18 let, v nagradni igri ne morejo sodelovati. Če bo ugotovljeno, da je izžrebanec oseba, mlajša od 18 let, bo ta izločen iz žreba, organizator pa izžreba drugo osebo. Polnoletna oseba lahko izjemoma in izključno glavno nagrado, ki zajema celoletno šolanje v glasbeni šoli Amarilis, prenese na katerokoli mladoletno osebo, pri čemer je za koriščenje nagrade izrecno potrebno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov mladoletne osebe, ki bo koristila šolanje v glasbeni šoli Amarilis. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Prav tako v nagradni igri ne morejo sodelovati pravne osebe. Kot sodelovanje se šteje, da sodelujoči v komentar objave na Facebook-u ali Instagram-u zapiše pravilen odgovor, kar pomeni najmanj naslov skladbe, s čimer soglaša s pravili nagradne igre. Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prevzame.

Način sodelovanja v nagradni igri

Vsak, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora komentirati (napisati najmanj pravilen naslov skladbe, ki se jo učenec uči) Facebook ali Instagram objavo, ki je predmet nagradne igre. Organizator bo najkasneje v 5 delovnih dneh po preteku časa trajanja nagradne igre izvedel elektronsko žrebanje, izžrebal nagrajence in jih o nagradi obvestil preko odgovora na komentar ali preko Facebook oz. Instagram Messengerja. Načrtovanih je 8 objav, podeljenih bo 16 nagrad pokroviteljev in 1 glavna nagrada organizatorja.

Nagrajenci

Nagrajenci dovoljujejo objavo njihovih imen in priimkov na spletni strani in na družbenih omrežjih organizatorja. Žrebanje nagrajencev ne bo javno. Elektronsko žrebanje bo potekalo v prostorih podjetja Glasbena šola Amarilis, Savska cesta 5, 1000 Ljubljana, v prisotnosti 3-članske komisije, sestavljene iz predstavnikov organizatorja nagradne igre. Komisija izžreba nagrajenca izmed vseh, ki so v komentar zapisali pravilni odgovor. Rezultat nagradne igre je dokončen. Pritožba ni mogoča.

Nagrade in prevzem nagrad

Nagradni sklad vsebuje:

– 8x nagrado pokrovitelja nagradne igre glasbene trgovine MusicMax po izbiri nagrajenca (notno stojalo, metronom ali kitarsko pručko) v vrednosti do 42€ (nagrada ni obdavčena)

– 8x bon pokrovitelja nagradne igre za nakup v spletni trgovini Založbe GATARTINI v vrednosti 10€ (nagrada ni obdavčena)

–  1x glavno nagrado organizatorja nagradne igre Glasbene šole Amarilis, po izboru nagrajenca;

Dobitnik glavne nagrade lahko izbira med 3 programi, navedenimi v prejšnjem odstavku. V primeru izbire programa glasba, se lahko dobitnik nagrade odloči za učenje katerega koli instrumenta, ki ga ponuja glasbena šola Amarilis, pri čemer so predpogoj za učenje na izbranem instrumentu ustrezne glasbene in zdravstvene predispozicije ter prosto mesto na izbranem instrumentu. V primeru, da za izbrani instrument ni prostega mesta, se nagrajenec lahko odloči za učenje katerega koli drugega instrumenta, ki ga poučujejo v glasbeni šoli Amarilis.

Nagrajenci bodo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščeni v roku dveh delovnih dni po žrebanju, preko odgovora na komentar pod objavo ali direktno preko Facebook oz. Instagram Messengerja. Nagrajenci morajo v roku 8 dni organizatorju preko e-pošte na [email protected] posredovati svoje osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, kontaktni telefon in davčno številko. Na poslani elektronski ali fizični naslov bo organizator poslal nagrado oz. dopis, s katerim bo nagrajenec lahko prevzel nagrado.

Če organizator nagradne igre v roku 8 dni od trenutka, ko izžrebani osebi pošlje obvestilo o tem, da je bila izžrebana, iz katerega koli razloga (npr.: izžrebana oseba izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov izžrebanca je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh obveznih podatkov, se šteje, da izžrebanec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati za kakršen koli drug namen. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrada je izdana na ime, zato ni prenosljiva. Menjava nagrade ni mogoča.

Varovanje osebnih podatkov

Amarilis, glasbeno in drugo izobraževanje d.o.o. se zavezuje spoštovati standarde varstva osebnih podatkov, določene z zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-2) in EU direkcijo – GDPR.. Upravljalec zbirke osebnih podatkov je podjetje Amarilis, glasbeno in drugo izobraževanje d.o.o., Savska cesta 5, 1000 Ljubljana, matična številka 6410243000, davčna številka 94316830.

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: Matej Kragelj, [email protected]  

Udeleženec v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in EU direkcijo – GDPR. Udeleženec je odgovoren za pravilnost osebnih podatkov, ki jih posreduje upravljavcu.

Za izvedbo nagradne igre organizator uporablja izključno omrežji Facebook in Instagram, promocijo nagradne igre pa lahko izvaja tudi na drugih socialnih omrežjih in spletnih straneh od izžrebancev pa naknadno pridobi tudi naslednje podatke: ime, priimek, datum rojstva in naslov bivališča, e-naslov ter davčno številko, zaradi izpolnjevanja davčnih predpisov. Te podatke bo organizator uporabil zgolj v namen izvedbe te nagradne igre.

Organizator bo hranil navedene osebne podatke izžrebancev v skladu z veljavno davčno zakonodajo.

Privolitev k obdelavi lahko udeleženec v nagradni igri kadarkoli prekliče, preklic pa ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem. Privolitev udeleženec prekliče brezplačno, s pisnim obvestilom na naslov organizatorja ali na elektronski naslov [email protected].

Družba v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-2) in EU direkcijo – GDPR zagotavlja posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, uresničevanje pravic, ki so opredeljene v določbah zakona.

Posameznik lahko svoje pravice do dostopa, popravka in izbrisa oziroma omejitve obdelave, ugovora obdelavi in prenosljivosti osebnih podatkov uveljavlja z vložitvijo zahteve, poslane na naslov družbe:

Amarilis d.o.o., savska cesta 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov« ali na elektronski naslov: [email protected].

Družba o zahtevi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odloči v roku enega meseca od prejema popolne zahteve, ta rok pa se po potrebi lahko podaljša za največ dva dodatna meseca.

Če družba ne odloči o zahtevku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali če posameznik meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek) v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Odgovornost organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
· (ne)delovanje spletne strani glasbene šole Amarilis,
· (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči,
· nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
· neustrezne glasbene ali zdravstvene predispozicije dobitnika glavne nagrade (učenca), v kolikor bi se naknadno izkazalo, da učenec zaradi tovrstnih omejitev nagrade ne more izkoristiti delno ali v celoti.

Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook profilu https://www.facebook.com/amarilisglasbenasola in Instagram profilu https://www.instagram.com/amarilis_glasbenasola/ Glasbene šole Amarilis.

Za dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pišejo na naslov [email protected]. Pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre so dostopni na spletni strani Glasbene šole Amarilis na povezavi https://amarilis-sola.si/pravila-in-pogoji-sodelovanja-v-nagradni-igri-uganes-katero-skladbo-se-uci/.

Ljubljana, 23. 4. 2024

Stopite v stik z nami
Vpis v glasbeno šolo
Vodnik za starše
Inštrumenti